Teknisk forvaltning

Våre tekniske forvaltere er spesialisert på optimalisering av tekniske løsninger og generell drift av din eiendom.

Våre tekniske forvaltere tilbyr:

  • Tilstandskontroll
  • Vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter utarbeides årlig
  • Nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
  • Ivaretakelse av myndighetskrav på HMS og internkontroll
  • Oppfølging av pålegg og krav fra det offentlige, herunder branndokumentasjon
  • Brannvernledelse
  • FDV-dokumentasjon