Økonomisk forvaltning

Som en del av eiendomsforvaltning tar vi av oss den økonomiske forvaltningen slik at du ikke trenger. Gjennom god økonomisk forvaltning vil din eiendom spare kostnader som vil gi større ressurser til å drifte eiendommen på en bedre måte.

Våre økonomiske forvaltere tilbyr:

  • Budsjettering
  • Utleieansvar for eiendommen
  • Regnskapsførsel, lønn og økonomistyring
  • Årsregnskap
  • Oppfølging av forsikringer
  • Styreforberedelser, styremøteledelse og formalia