Byggdrift

Våre dedikerte og dyktige byggdriftere innehar en bred kompetanse innen teknisk drift og vedlikehold av eiendom. Vi sitter med kompetansen innen vår egen organisasjon, og har derfor mindre behov for å innhente tredjepartstjenester. Dette gir oss muligheten til å tilby rimeligere tjenester for sluttkunden, og bedre kontroll på kvaliteten vi leverer.

Våre byggdriftere tilbyr:

 • Vaktmestertjenester
 • Optimalisere teknisk drift
 • Håndtverkertjenester, snekker og maler
 • Vedlikehold av utendørs- og grøntarealer (brøyting, strøing, feiing, plenklipping, plantestell, ol.)
 • Fasadearbeid
 • Service/reparasjon på garasjeporter
 • Fjerning av istapper
 • Kontroll av brannslukkeutstyr og brannvern
 • Vedlikehold og service på fyringsanlegg
 • Feiing og vask av garasjeanlegg og grovgulv
 • Taktekking
 • Flytting og montering av brakkerigger

Nye bygg – nye krav

Eiendomsutvikling skjer i samsvar med teknologiutvikling i dagens samfunn. For å kunne operere et bygg i dag sørger vi for å videreutdanne våre byggdriftere slik at de kan oppfylle kunden- og eiendommens behov hver dag.

Propely – eiendomsdrift

Drifts- og vedlikehold vil bli ivaretatt og dokumentert i Propely. Propely er et kraftfullt, men brukervennlig, verktøy for eiendomsforvaltning som gir innsikten dere trenger for å optimalisere deres eiendommer. Det legger til rette for god og systematisk oppfølging av eiendommer i form av planlagt vedlikehold, ad-hoc oppgaver og oppfølging av avvik. Propely gir eiendomsforvalter full kontroll over planlagt vedlikehold og avvikene på eiendommen. Vaktmester og byggdrifter har god oversikt over de oppgaver han/hun skal utføre på eiendommene til en hver tid.

Propely ivaretar avvikshåndtering, rutiner og sjekklister, FDV-dokumentasjon, og brannbok, og dokumenterer alt som blir utført.

Propely gir også mulighet for eier av eiendommen til å følge med på hva som skjer på eiendommen, samt at eier kan melde inn saker direkte til oss via systemet.